top of page

Dodávky skladovacích nádrží na naftu, AdBlue a benzín

Navrhneme skladové hospodářství vždy co nejefektivněji pro zákazníka, jelikož nejsme vázáni na konkrétní značku a provedení nádrží.

komplexni-dodavka-cerpaci-stanice-nafta-adblue.jpg

Dodáváme kvalitní skladovací nádrže různých provedení a užití,

Ať se jedná o rekonstrukci čerpací stanice, rozšíření skladovací kapacity nebo pořízení nové nádrže.

Při návrhu řešení se zákazníkem v
ždy konzultujeme jeho potřeby, objem výtoče, potřebu zásob ve špičkách, i možnosti jeho dodavatelů.

Poté navrhneme řešení, které obstojí z pohledu poměru výše investice vůči užitné hodnotě, s ohledem na legislativní požadavky dané lokality.

 

Současně s dodávkou skladovacích nádrží provedeme buď vlastními pracovníky nebo pomocí partnerských společností jejich odbornou instalaci.
Po dokončení je zákazníkovi předána dokumentace s informacemi o návazných zákonných povinnostech.

Plastové nádrže na naftu

Navrhneme vždy optimální variantu skladování paliva

Klíčové výhody

  • nadzemní i podzemní dvouplášťové ocelové nádrže na naftu

  • plastové a nerezové nádrže na AdBlue s izolací mezipláště

  • transportní plastové nádrže a přepravní cisternové HEFA vozíky

  • dodávky úkapových nádrží v souladu s legislativou

  • prvky výbavy k indikaci úniků, těsnosti a měření hladin

  • pravidelné čištění, kalibrace a revize nádrží

  • repase jednoplášťových nádrží vložkováním nebo vyvařením

  • povrchové úpravy a nátěry ocelových nádrží

bottom of page