top of page

Zabezpečené autorizované tankování

Tank ID je elektronický systém nové generace určený pro automatickou autorizaci vozidel při tankování pohonných hmot (AVI).

Tank ID systém pro automatickou registraci vozidel při tankování (AVL)

Tank ID odstraní z procesu tankování paliva lidský faktor

Zabezpečený akt tankování spočívá v pouhém vyjmutí výdejní pistole ze stojanu a jejím zasunutí do hrdla nádrže vybavené identifikátorem ORWII-tag.

Or-tag je pevně spojen s vozidlem, odpadá agenda související s evidencí přenosných karet a čipů.
Výdej je spuštěn až při dosažení tankovací pozice a splnění podmínek autorizace.

Aktivní technologie disponuje šifrovaným přenosem dat, kdy je zcela vyloučeno jinak běžné klonování RFID karet.

Tank ID zrychlí odbavení čerpací stanice ve vytížených časech a zajistí majiteli paliva zásadní jistotu zodpovědnosti vůči financím vlastní společnosti i vůči legislativě.


 

Zamezení tankování nafty do kanystru

Zamezení krádežím paliva, úspora administrativy

Klíčové výhody Tank ID

  • sofistikované algoritmy neomylně zamezí zneužití paliva

  • multifunkční využití ORWII-tagů v dalších systémových modulech

  • rychlejší odbavení provozu čerpací stanice

  • vyloučení lidského faktoru při tankování paliva

  • odstranění administrace běžných identifikačních médií

  • znemožnění záměny typu paliva

  • bezobslužný a bezpečný NON-STOP provoz čerpací stanice

  • pohodlné tankování obtížně dostupných nádrží díky kompaktní konstrukci

  • autorizace osob RFID / NFC čtečkou vestavěnou v modulu výdejní pistole

bottom of page