top of page

Skladování paliv a měření výšky hladiny

Dohled nad celým cyklem skladování PHM od samotného nákupu je základní odpovědností každého provozovatele ČS vůči vlastní společnosti i legislativě.

Ocelové skladovací nádrže na naftu

Automatizovaný systém pro správu mokrých skladů a měření hladin
 

Začíná pořízením elektronického plnícího listu pomocí mobilního telefonu přímo z místa stáčení.
Poté je provedeno automatické vyhodnocení rozdílu  dokladovaného a reálného objemu dodávky.
 

Fyzické měření hladin produktů a usazenin je řešeno přesnými hladinoměry.
Pro zajištění synergie skladů a hladin s výdeji paliva, potažmo skladovou evidenci, zpracovává a odesílá údaje ze sond přímo výdejní terminál.
Výdejní terminál FALCON je vybaven též funkcí řízeného odběru při soustavě více nádrží.
Údaje o úrovních hladin a skladů jsou uživateli k dispozici  prostřednictvím webové a mobilní aplikace a SMS notifikací.

Plastová nádrž na naftu objem 10 000 litrů

Od nákupu až po tankování palivo vždy pod kontrolou

Klíčové výhody

 • on-line dohled nad zásobami pomocí mobilní aplikace

 • zabránění přeplnění při dodávkách

 • zamezení dočerpání do prázdna

 • zabezpečení před krádežemi

 • detekce úniku paliva

 • detekce usazenin a vody v nádržích

 • teplotní kompenzace objemu na referenční teplotu

 • synergické řešení s evidencí tankování v jednom zařízení

 • inteligentní řízení soustavy více nádrží

 • připojení úkapových sond

 • vyvolání akcí v závislosti na stavech hladin

 • magnetosktrikční hladinoměry TOKHEIM, FAFNIR, WINDBELL …

 • bateriově napájený laserový hladinoměr na měření hladiny nafty a AdBlue pro ekonomicky orientované instalace

bottom of page